تصفیه فاضلاب دامداری ها و کشتارگاه های صنعتی

تصفیه فاضلاب دامداری ها و کشتارگاه ها صنعتی

تصفیه فاضلاب دامداری ها و کشتارگاه های صنعتی ( گاو، گوسفند، مرغ) که میزان بالایی SS و مواد آلی دارد امر جدی است. میزان آمونیاک نیز یک معضل تلقی می شود که در تصفیه فاضلاب  دامداری ها و کشتارگاه های صنعتی باید مدنظر قرار بگیرد. نیتروژن و فسفر موجود در فاضلاب با وارد شدن به آب های سطحی عواقب ناگواری را به همراه خواهد داشت.

مقادیر متوسط پارامترهای فاضلاب دامداری ها و کشتارگاه های صنعتی

پارامترهامقدار میانگین (mg/l)
BOD5000
COD20000
SS20000
TKN900
PO200

کیفیت و کمیت دامداری ها با هم متفاوت است و با محل مصرف آب مرتبط است. عمده ترین موارد مصرف آب با توجه به نوع جمع آوری کود به شرح زیر است :

 • در روش جمع آوری کود بصورت خشک 

شرب دام

شستشوی شیر دوش

اسپری مرطوب

شستشوی گوساله دان و زایشگاه

 • در روش جمع آوری به روش شستشو

شرب دام

شستشوی شیر دوش

اسپری مرطوب

شستشوی گوساله دان و زایشگاه

شستشوی محل استراحت دام با استفاده از سیستم Washing

آبی که برای شیر دوش، شستشوی گوساله دان و زایشگاه و محل استراحت دام استفاده می شود همه به عنوان فاضلاب وارد تصفیه خانه می شوند. دامداری هایی که از روش شستشو در جمع آوری کود استفاده می کنند کمیت و کیفیت آلودگی بالاتری دارند.

میزان آلاینده های موجود در فاضلاب، مشخص کننده نوع فرآیند تصفیه (تصفیه فاضلاب صنعتی ، بیمارستانی و …)با توجه به استانداردهای مورد نیاز می باشد.

شستشوی دستگاه شیردوش با استفاده از مواد شیمیایی ( اغلب اسید کلریدریک)، کیفیت تصفیه دامداری را تغییر داده بنابراین در طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب دامداری ها و کشتارگاه های صنعتی باید مدنظر قرار بگیرد.

طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب دامداری ها

جهت تصفیه فاضلاب دامداری ها واحدهای فرآیندی به شرح زیر است:

 • آشغالگیر ( دستی و مکانیکی )
 • دانه گیر و چربی گیر
 • متعادل ساز
 • ته نشینی اولیه
 • تصفیه بی هوازی ( بسته به خصوصیات فاضلاب می توان از لاگون بی هوازی، UASB ،UABR و یا سایر سیستم های بی هوازی استفاده نمود.
 • تصفیه هوازی ( بسته به خصوصیات فاضلاب می توان از سیستم های رشد معلق ( لجن فعال ) و یا رشد چسبیده ( MBR ،MBBR) بهره گرفت.
 • ته نشینی ثانویه
 • لاگون زلال ساز
 • راک فیلتر
 • کلر زنی
 • مخزن ذخیره پساب

بسته به کیفیت و کمیت فاضلاب، ممکن است تعدادی از واحد های مذکور حذف گردند. تصفیه فاضلاب کشتارگا های صنعتی نیز با همین روند قابل پیاده سازی است با این تفاوت که تعداد ذبح روزانه در کشتارگاه ها کیفیت فاضلاب خروجی را تغییر می دهد و چون میزان آلودگی آن بسیار بالاست بایستی تمامی پارامترها را در نظر گرفت.

  سبد خرید