خدمات ما

تصفیه فاضلاب صنایع نفت و گاز
تصفیه فاضلاب صنایع نفت و گاز

پالایشگاه های نفتی سیستم های پیچیده ای از عملیات متعدد است که به نوع نفت خام تصفیه شده و محصولات مورد نظر بستگی دارد…

تصفیه فاضلاب صنعتی
تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلاب های صنعتی از  خطرناکترین فاضلاب هاست که ناشی از فعالیت های صنعتی و یا از منابع صنعتی در مراحل مختلف تولید بوجود آمده است…

تصفیه فاضلاب شهری
تصفیه فاضلاب شهری

در همه جوامع، هم بصورت جامد و هم بصورت مایع، فضولات تولید می کند. بخش مایع این فضولات، یا فاضلاب، اساسا همان آب مصرفی جامعه است…

تصفیه فاضلاب بیمارستانی
تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی به علت دارا بودن بارآلی بالا حائز اهمیت بوده و به علت آلودگی ها و ویروس های بیمارستانی و پزشکی نباید…

تصفیه آب

با گسترش روز افزون استفاده از آب در صنایع، ضرورت تصفیه آب روز به روز بیشتر احساس می شود. مطلوب ترین آب برای هر صنعتی…

تصفیه فاضلاب دامداری ها و کشتارگاه ها صنعتی

فاضلاب دامداری ها و کشتارگاه های صنعتی ( گاو، گوسفند، مرغ) میزان بالایی SS و مواد آلی دارد که تصفیه این نوع فاضلاب را جدی می کند…

همکاران

    سبد خرید