تصفیه آب به روش دمین

تصفیه آب به روش دمین

فرایند تبادل یونی یا تصفیه آب به روش دمین از قوانین جذب سطحی پیروی می کند، در واقع آب در تماس با مواد جاذب ( رزین ) قرار می گیرد و از این طریق یون های محلول در آب جذب مواد جاذب شده و از آب جدا می شوند. بعد از اشباع شدن مواد درگیر در تصفیه آب به روش دمین، سیستم با مواد شیمیایی شستشو شده و مجددا استفاده می شود.

تصفیه آب به روش دمین برای دو منظور زیر استفاده می شود:

  • سختی گیری
  • تولید آب با خلوص بالا

تصفیه آب به روش دمین در مورد اولی، باید گفت سیستم های تبادل یونی که به منظور سختی گیری آب صنایع استفاده می شود با سختی گیری آب شرب بسیار متفاوت است چرا که در اکثر صنایع املاحی حذف می شوند که در صورت به وجود آمدن شرایط امکان رسوب در دستگاهها و تاسیسات صنعتی را داشته و باعث کاهش عمر آنها می شوند لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مدنظر است که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین است.

تصفیه آب به روش دمین در مورد دوم، باید گفت صنایعی همچون آب مقطر سازی، صنایع داروسازی، شستشوی قطعات الکترونیکی، صنایع الکترونیک، نیروگاه های تولید برق و برخی از صنایع شیمیایی نیاز به آب فوق العاده خالص دارند. در تصفیه آب به روش دمین دستگاه دیونایزر با به کارگیری رزین های مبادله یونی که شامل دو مخزن متوالی حاوی رزین کاتیونی و آنیونی است، آب خالص مورد نیاز این صنایع را تولید می کند. از عوامل موثر بر عملکرد دیونایزر می توان به دمای آب، نوع رزین، غلت آنیون ها و کاتیون ها، نحوه تماس آب و رزین اشاره کرد. پس از اشباع مخازن آنیونی و کاتیونی برای احیا آنها، اولی را با هیدروکسید و دومی را با اسید شستشو می دهد اگر کیفیت بسیار بالا مدنظر باشد، از یک ستون مخلوط از هر دو رزین به نام میکس بد نیز استفاده می شود.

شرکت عمران سالار سما با نوآوری و خلاقیت در صنعت تصفیه آب به روش دمین این اطمینان را به کارفرمایان محترم می دهد که با دقت، اطمینان و سرعت پروژه های آنها را به اتمام رسانده و در راستای مسئولیت اجتماعی خود با شعار “به طبیعت احترام بگذاریم” تمام توان خود را برای جلوگیری از نقصان به طبیعت اعمال می کند.

    سبد خرید