تصفیه آب به روش RO اسمزمعکوس

تصفیه آب به روش RO

اسمز معکوس

تصفیه آب به روش اسمز معکوس که در اصطلاح  انگلیسی به روش RO شناخته شده است استفاده از غشای نیمه تراوا ( نیمه تراوا نوعی از غشا است که مولکول ها و یون های مشخصی را از خود عبور می دهد و میزان عبور از غشای نیمه تراوا به عواملی همچون فشار، غلظت و دمای مولکول ها یا یون ها بستگی دارد ) برای تصفیه آب است که در آن از فشار  برای معکوس کردن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تراوا جهت حذف یون ها، مولکول ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می شود. مکانیسم تصفیه آب به روش Ro به این شکل است که آب خالص و ناخالص در دوطرف غشای نیمه تراوا بر اساس اختلاف فشار موجود تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین تر به غلطت بالاتر جریان می یابد این پدیده تا زمانی که فشار دو طرف یکسان شود ادامه می یابد و در این میان غشای نیمه تراوا، نیترات و مواد شیمیایی محلول در آب و میکروارگانیسم ها ( عمداتا باکتری ها) را حذف می کند.آب باقی مانده در پشت غشا دور ریخته می شود ولی می توان مجددا به سیستم بازگرداند تا در مصرف آب صرفه جویی کرد. اگر پساب خروجی که نیم تا دو سوم آب را تشکیل می دهد در یک سیکل چرخشی وارد شود می توان راندمان سیستم را افزایش داد.

شرکت عمران سالار سما ( O.S.S.) با متخصصین زبده و با سابقه   با نوآوری و خلاقیت در بحث فنی، مهندس و مالی تونسته است راه حل های متفاوتی برای پروژه های تصفیه آب ایجاد کند که رضایت کارفرمایان محترم را جلب کرده و در راستای مسئولیت اجتماعی خود با شعار به طبیعت احترام بگذاریم، طبیعت را نیز از حق مسلم خود که جریان آب سالم و بدون آلودگی مضر برای طبیعت است بهره مند سازد.

    سبد خرید