تصفیه آب

تصفیه آب

با گسترش روز افزون استفاده از آب در صنایع، ضرورت تصفیه آب روز به روز بیشتر احساس می شود. مطلوب ترین آب برای هر صنعتی آب بدون یون است، اما هزینه تصفیه  تا رسیدن به این مرحله بسیار زیاد است.

عملا مشاهده گردیده است که هزینه تعمیر و جبران خسارت ناشی از تصفیه نکردن آب، اغلب بیشتر از هزینه تصفیه است.

عمل جداسازی ناخالصی ها از آب، در تصفیه خانه صورت می گیرد و هدف از آن کاهش ناخالصی ها است. کیفیت اب خام و کیفیت اب مطلوب که بر اساس نوع و محل مصرف مشخص می شود، دو عامل اثرگذار بر فرآیندهای به کار گرفته شده در تصفیه خانه و هزینه های نصب و اجرای این فرآیند است.

مناسب نمودن آب جهت مصارف صنعتی، موضوع اصلی این بحث است که تصفیه آب به دو صورت امکان پذیر است:

الف) حذف یا کاهش ناخالصی ها در تصفیه خانه (تصفیه خارجی)

اگر برای رهایی از مشکلات ناشی از وجود ناخالصی ها در آب، سعی کنیم که قبل از ورود آب به داخل واحد صنعتی، ناخالصی ها را از آب بزداییم در آن صورت تصفیه شدن آب در خارج از سیستم انجام شده و ان را تصفیه خارجی می نمامیم.

روش هایی چون آهک زنی، استفاده از رزین های تعویض یونی و یا فیلتراسیون جزء تصفیه خارجی هستند.

ب) افزایش مواد کمکی به آّب در محل مصرف ( تصفیه داخلی )

اگر دبی آب کم باشد ممکن است هزینه تصفیه خارجی برای حذف ناخالصی ها از نظر اقتصادی توجیه پذیر نباشد و یا هزینه تصفیه خارجی برای حذف کامل ناخالصی ها بسیار زیاد باشد در آن صورت با افزودن مواد شیمیایی مناسب به آب در محل مصرف از مشکلات احتمالی می کاهند که به آن تصفیه داخلی می گویند.

با گسترش نیاز به آب با خلوص بالاتر، تصفیه داخلی  از اهمیت زیادی برخوردار شده است و در کمتر واحد صنعتی است که نیاز به تصفیه داخلی نباشد.

استفاده از مواد شیمیایی برای تنظیم PH و یا تزریق مواد ضد خورندگی یا ضد رسوب به آب در داخل واحد جزء تصفیه داخلی می باشد.

در حذف ناخالصی های آب، از عملیات مختلفی همچون رزین های تعویض یونی، گاززدایی، فیلتراسیون و ته نشینی استفاده می شود.

در فرآیندهای ته نشینی  آب، املاح  را با انجام واکنش شیمیایی به صورت رسوب در آورده و در نهایت با ته نشینی از آب جدا می کنند که به سه فرآیند زیر اطلاق می شود:

الف- آهک یا آهک و سودازنی برای کاهش سختی

ب-  اکسیداسیون برای حذف اهن یا منگنز

ج- انعقادسازی برای کاهش کدریت و مواد معلق آب

هر چند که کاهش املاح آب به روش ته نشینی، فرآیندی قدیمی می باشد اما هنوز هم در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.

مهمترین ویژگی این روش، اقتصادی بودن آن برای مواقعی است که حجم آب صنعتی مورد نیاز خیلی زیاد باشد.

در بسیاری از صنایع، بعضی از این روش ها، همزمان در کنار یکدیگر و یا مکمل همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

مثلا در اکثر صنایع بزرگ، آب تصفیه شده به روش آهک زنی به صورت آب ورودی به واحدهای تعویض یونی مصرف می شود و یا در بعضی از صنایع برای تهیه آب صنعتی مطلوب، هم از اسمز معکوس و هم از رزین های تعویض یونی استفاده می کنند.

    سبد خرید