رزین

کاربرد رزین در تصفیه آب

یکی از مراحل پیش فیلتراسیون قبل از سیستم ROاستفاده از فیلترهای رزین تصفیه آب resin filtration  است. انواع رزین برای کاهش آلاینده ها وجود دارد که نزدیک به 99 درصد آلاینده ها را از آب جدا کرده و سیستم جداسازی آن به علت قطبی بودن این ماده شیمیایی از طریق چسبندگی است  که نوع کاتیونی آن برای حذف آلاینده های رادیوم در آب آشامیدنی و رزین های آنیونی برای حذف فلزات سنگین مانند اورانیوم استفاده می شود .

کار اصلی رزین گرفتن سختی انواع آب صنعتی و آشامیدنی است که البته در بازیافت فاضلاب و دیگر فرآیند های تصفیه آب مثل بازیابی بالای آب، حجم کم ضایعات و انعطاف پذیری عملیاتی نیز کاربرد دارد.

فیلترهای رزین به 3 دسته کلی تقسیم می شوند:

فیلتر رزین کاتیونی : دارای قدرت مبادله یون با بار مثبت

رزین‌های کاتیونی می‌توانند کلسیم، منیزیم، آهن و هیدروژن را حذف کنند.

رزین های کاتیونی شامل :

 رزین های اسید قوی/کاتیون قوی (SAC) که کاربرد آن سختی گیری بوسیله حذف یون های کلسیم (Ca2+) و منیزیم (Mg2+) است از طریق تبادل آنها با یونهای سدیم که عامل تشکیل رسوب هستند،  انواع خاصی از رزین SAC با خواصی که کاهش باریوم و رادیوم را افزایش می دهد، نیز ذر تصفیه آب به کار می رود.

 اسید ضعیف/کاتیون ضعیف (WAC)  که کاربرد آن نرم کردن و قلیایی زدایی است همچنین کل مواد جامد محلول (TDS) را هم تا حدی حذف می کند.

فیلتر رزین آنیونی : دارای قدرت مبادله یون با بار منفی

رزین‌های آنیونی کلر و گوگرد را از آب جدا می‌کنند.

رزین های آنیونی شامل :

رزین های پایه قوی/ آنیون قوی (SBA)  : رزین SBA  می تواند نیترات (NO3-) را حذف کند.

نوعی از رزین های SBA وجود دارد که پرکلرات (ClO4-) را به صورت انتخابی حذف می کنند

فقط آنیون های با بار منفی آرسنات (HAsO42-)  را می توان با استفاده از رزین های SBA حذف کرد.

TOC معمولا بار منفی دارد و با استفاده از رزین SBA از آب زدوده می شود.

برای حذف اورانیوم، که معمولا به صورت ترکیبات آنیونی کربنات اورانیل/سولفات موجود است، می توان رزین SBA را استعمال نمود.

رزین  SBA در آب ریخته می شود تا با هالوژن ها پیوند یونی تشکیل داده و به عنوان یک ضد عفونی کننده ی ضد میکروب عمل کند.

باز ضعیف/ آنیون ضعیف (WBA)

فیلتر رزین میکس : دارای هر دو قابلیت آنیونی و کاتیونی با یکدیگر برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده نمی شود.

رزین میکس بد

انواع رزین در کنار هم

رزین آنیونی

رزین کاتیونی

    سبد خرید