Blog

بازچرخانی آب خاکستری | پکیج روش های تصفیه فاضلاب خاکستری (قسمت اول)

توسط در بلاگ 5 ژانویه 2020

مقدمه :

در این مقاله به بررسی چگونگی بازچرخانی آب خاکستری و تصفیه فاضلاب خاکستری مجتمع های مسکونی و تجاری، استودیوم های ورزشی پرداخته شده است با OSS همراه باشید.

کمیابی جهانی آب و افزایش نگرانی در خصوص تامین منابع آب، سبب ایجاد انگیزه بالایی جهت دستیابی به روش های بازچرخانی آب به همراه دیگر روش های صرفه جویی، شده است به هر حال تاکید بیشتر بر فاضلاب خانگی و در مقیاس های بزرگ بر گزینه های متمرکز است.

اگر چه مطالعاتی نیز پیرامون بازچرخانی آب خاکستری در بخش  های بزرگ نظیر ساختمان های تجاری یا استادیوم های ورزشی شده است، اما هنوز حق مطلب ادا نشده است ( پتانسیل آن به صورت کامل مورد تحقیق قرار نگرفته است) که این امر به صورت ویژه برای سیستم های کوچک غیر متمرکز باز چرخانی آب خاکستری در بخش خانگی، درست می باشد.

آب خاکستری تمام فاضلاب تولیدی یک خانه منهای فاضلاب توالت می باشد که شامل فاضلاب دوش ها، حمام و جکوزی، روشویی، ماشین لباسشویی، خروجی لباسشویی، ظرفشویی و سینک آشپزخانه می باشد که برخی اوقات به دلیل محتوی بار آلی و میکروبی بالا آن را وارد چرخه بازچرخانی نمی کنند.

آب خاکستری شامل پاتوژن های بسیار کمتر نسبت به فاضلاب خانگی توالت است، اگر چه غلظت دیگر اجزاء تشکیل دهنده آن می تواند بطور معناداری با توجه به منشاء مختلف تولید آنها تغییر کند.

در نتیجه سیستم های تصفیه آب خاکستری باید از حد کافی استواری جهت مقاومت در برابر شوک بارهای آلاینده برخوردار باشند.

غشاء های نانوفیلتراسیون میتوانند پساب خروجی از لباسشویی را به آبی با کیفیت قابل اعتماد و ثابت تصفیه کنند.

به هر حال تعیین نحوه ی بهینه تصفیه فاضلاب خاکستری لباسشویی در دما و فشارهای مختلف و نیز راندمان حذف عناصر موجود در ترکیب آب خاکستری لباسشویی تا کنون (2013) به اندازه کافی مطالعه نشده است.

آب خاکستری

پکیج تصفیه پساب خاکستری

مشخصات آب خاکستری :

مشخصات آب خاکستری از یک خانه بیشتر بسته به فعالیت هایی انجام شده در آن خانه، مقدار آبی و تا حد اندکی هم بسته به نوع سیستم توزیع منبع آب شرب و سیستم جمع آوری آب خاکستری دارد که سبب تغییر معنادار در مشخصات آب خاکستری در نقاط متفاوت می شود.

این امر تاثیر مهمی بر ارزیابی تکنولوژیهای تصفیه و امکان سنجی کاربردهای بعدی آن دارد.

جدول زیر بررسی متون غلظت اجزاء اصلی موجود در آب خاکستری را نشان می دهد:

Greywater

Domestic Wastewater

Parameter

5-10.9

5.9-7.7

PH

113-2410

200-1200

Total solids, mg/L

137-1260

100-850

TDS,mg/L

3.1-330

24-608

SS, mg/L

33-1460

28-400

BOD5, mg/L

30-880

42-290

TOC, mg/L

3.8-1380

45-1000

COD, mg/L

0.28-74

20-117

Nitrogen, mg total N/L

0.0062-74

3.2-30

Phosphorous, mg total P/L

3.6-200

1.1-200

Calcium, mg Ca/L

                                                              جدول : ترکیب فاضلاب خانگی و آب خاکستری

 

بازنگری متون چاپ شده نشان می دهد که اجزاء آب خاکستری شبیه به اجزاء فاضلاب خانگی می باشد.

اگر چه، آب خاکستری معمولا پاتوژنهای بسیار کمتری دارد و از اینرو برای گزینه های بازچرخانی در یک منزل بسیار مناسب تر و از دید اجتماعی پذیرفته شده تر است. گستره های غلظت بیشتر اجزاء تشکیل دهنده آب خاکستری پر دامنه تر از فاضلاب خانگی است و این امر دال بر نیاز به استواری کافی اینگونه سیستم های تصفیه برای پایداری در برابر پیک های بار وارد شده بر سیستم تصفیه و تغییرات کیفیت در جریان ورودی میباشد.

3- مواد و روش ها

3-1- مدول غشایی:

از Nanofiltration Element modul NF90 (4040)  در این مطالعه استفاده شد.

این مدول در شکل ساختار قاب – صفحه ای عمل کرد بدین طریق که آب خوراک از صفحه بالایی از یکی از مجراها وارد می شود و بر روی غشا جریان می یابد و از سوراخ مخالف مجرای دیگر خارج می شود.

آب پرمیت پس از عبور از غشا، در زیر غشا توسط سوراخ هایی که در مجرای وسط صفحه پایینی قراردارد جمع می شود.

غشاء نانو فیلتر با سطح فعال 13.9 سانتی متر مربع

3-2 نصب پایلوت نانوفیلتراسیون :

برای انجام این تحقیق از پایلوتی استفاده می شود که اجزای اصلی آن عبارتند از :

  • مخزن محلول ورودی
  • غشاء نانوفیلتراسیون
  • ،2 پمپ افزایش فشار،
  • الکتروموتور،
  • بارومتر و فیلتر کارتریج،
  • مخزن 30 لیتری آب خروجی مجهز به شیر شناور
  • و شیر خروجی پساب غیر  قابل استفاده

که در جدول ذیل مشخصات هر کدام از قطعات و اجزاء جانبی آن ارائه شده است:

قطعه و یا وسیله عملکرد و کاربرد
غشاء NF90-ساخت شرکت FILMTEC تصفیه فاضلاب سنتتیک ورودی
پمپ برتولینی مدل WBL1111 ساخت ایتالیا افزایش فشار محلول ورودی به غشاء
الکتروموتور-TechE، ساخت ایتالیا راه اندازی پمپ افزایش فشار
بارومتر اندازه گیری فشار محلول ورودی به غشاء بعد از پمپ
مخزن محلول ورودی ذخیره محلول ورودی به غشاء
کلید قطع و وصل جریان برق
شاسی نگهداری غشاء و سایر تجهیزات جانبی

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سبد خرید