Blog

چگونه با تصفیه آب به روش ZLD بهبود کیفیت پساب در سیستم های RO را داشته باشیم؟

توسط در بلاگ 29 دسامبر 2019

مقدمه

برای حل مشکل آب شیرین با مقاله تصفیه آب به روش ZLD و بررسی کاربردش در بهبود کیفیت پساب سیستم اسمز معکوس (RO) برای استفاده مجدد با OSS همراه باشید.

نیاز به تامین آب شیرین شهری، در بسیاری از مناطق جهان به یک بحران تبدیل شده است.

به طوری که جوامع بشری تلاش می کنند رشد سریع نیاز آبی را با منابع محدود آب شیرین مطابقت دهند.

ایران نیز از جمله کشورهایی است که در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع گردیده و در برخی از نقاط کشور به ویژه نواحی جنوبی و جنوب شرقی در زمینه تامین آب مورد نیاز، مشکلات وسیعی وجود داشته است.

بسیاری از جوامع شهری، برای حفظ یا بهبود منابع آب موجود، نیاز به شیرین نمودن آب دارند.

شوری منابع آب شرب، در بسیاری از مناطق کم آب، توسط فعالیت های انسان، استفاده های مکرر و خشکسالی افزایش می یابد.

افزایش میزان شوری، باعث خسارت اقتصادی به زیر ساخت ها و صنعت می شود.

لزوم برنامه ریزی و مدیریت تامین نیاز آبی از یک طرف و محدودیت منابع آب شیرین در دسترس از طرف دیگر، بهره گیری از منابع غیرمتعارف موجود همچون منابع آب های شور و لب شور را در کانون توجه کلیه مدیران و کارشناسان قرار می دهد.

در این راستا، شهرها و مناطقی که با کمبود منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی مواجه بوده و عمدتا در کنار دریاها و یا روی سفره های آب شور و یا لب شور قرار دارند، بایستی جهت تامین آب مورد نیازشان از این منابع حداکثر استفاده را نمایند.

لذا استفاده از فناوری ها و راهکارهای نوین، جهت تهیه آب شیرین، امری ضروری برای این مناطق محسوب می گردد.

بنابراین از بین روش های مختلف تصفیه آب، ” تکنولوژی تصفیه و شیرین کردن آب” ، نقش مهمی را در تامین آب مطمئن، مناسب و کافی در ایفا می کند.

از طرف دیگر از بین روش های شیرین نمودن آب که امروزه استفاده می شوند، اسمز معکوس بیشتر مورد قبول واقع شده است.

اسمز معکوس (RO) یک روش پیشرفته تصفیه آب است.

شیرین نمودن آب شور توسط RO به دو قسمت منجر می شود:

 • یک قسمت آب شیرین شده
 • و قسمت دیگر آب شور با غلظت بالا ( که بین 50-15% از جریان تغذیه شده سیستم RO است.)

 

قسمت خروجی شور بایستی مدیریت شود، زیرا مصرف آن به ویژه برای نواحی شهری مشکل است.

همچنین این مساله موجب شده تا از طریق روش های مختلف، بار آلودگی پساب وارد شده به محیط را کاهش داد.

تصفیه آب به روش ZLD

تصفیه آب به روش ZLD

گزینه های معمول امروزه برای مدیریت خروجی شور، شامل موارد زیر است:

 • تخلیه به آب سطحی
 • تزریق در چاه های عمیق
 • استفاده در چاه های عمیق
 • استفاده برای مصارف عمومی
 • استفاده از سیستم های بدون پساب (تصفیه آب به روش ZLD)

 

نیاز به حفظ منابع آب سطحی و زیر زمینی در بسیاری موارد، ممکن است مانع از مصرف آب تغلیظ شده به یکی از سه روش اول است.

بنابراین یک روش مناسب ZLD است. در تصفیه آب به روش ZLD مواد تغلیظ شده با فرآورده آب شیرین و اصل نمک خشک تعویض می شود.

در نتیجه این فرآیند، هیچ مایع بی مصرفی برای تخلیه وجود ندارد.

خط مشی پروژه:

این طرح سیستم RO اولیه را نشان می دهد، که مرحله میانی تغلیظ، سیستم اسمز معکوس (RO) ثانویه، تغلیظ گر آب شور و حوضچه تبخیر را دنبال می کند.

در این سیستم، با کاهش در غلظت رسوبات، آب بازیافتی تولید می شود.

غشاء RO از طریق پس زدن درصد زیادی از نمک نامحلول در طول بازیافت آب، در زمانی که به آب اجازه عبور از درون غشاء داده می شود، آن را نمک زدایی می کند.

آبی که از میان غشاء عبور می کند، به عنوان محصول آب بازیافت شده و کسری از کل جریان آب بازیافتی سیستم RO تعریف می شود.

این در حالی است که آب موجود در غشاء به تدریج تغلیظ شده و توسط نمک های محلولی مثل کلسیم کربنات (CaCo3)، کلسیم سولفات (CaCo4) و باریم سولفات (BaSo4)  فوق اشباع می گردد.

وقتی که این محلول به اندازه کافی فوق اشباع شد، نمک رسوب نموده و بر سطح غشاء ته نشین می شود.

ته نشینی این رسوبات غیرآلی بر روی سطح غشاء میزان نفوذپذیری غشاء را کاهش می دهد.

اگر عملیات بازیافت ادامه پیدا کند که به شاخص لازم برسد، زمانی است که سیستم اسمز معکوس (RO) بایستی خاموش گردد تا غشا تمیز شود.

در موارد خطا، غشاء به صورت برگشت ناپذیری آسیب دیده و بایستی تعویض گردد.

بنابراین بازیافت در سیستم RO توسط قابلیت رسوب نمک محلول، محدود می شود.

بعد از بازیافت، مواد تغلیظ حاصل از RO اولیه به منظور کاهش غلظت نمک های محلول، وارد مرحله تغلیظ میانی می شود و بعد از آن وارد RO ثانویه می گردد.

این تغلیظ کننده تقریبا 95% از مواد حاصل از RO ثانویه را با TDS خیلی پایین، بازیافت می کند.

حجم باقیمانده از مواد تغلیظ شده، که توسط تغلیظ کننده آب شور بازیافت نمی شود، به حوضچه تبخیر تخلیه می شود.

بنابراین هیچ پسماندی اخراج نمی گردد.

از این رو مراحل کلی تصفیه آب به روش ZLD شامل موارد زیر است :

 1. نمک زدایی از آب با سیستم RO اولیه
 2. عملیات تغلیظ میانی
 3. نمک زدایی از مواد تغلیظ شده با سیستم RO ثانویه

گزینه های متنوعی وجود دارد که به مراحل میانی تغلیظ اشاره می کند.

شامل مراحل جذب سطحی، رسوب شیمیایی، تبادل یونی و هر فرآیند ترکیبی دیگر است.

احتیاجات شیمیایی، حجم و نوع جامد و مایع تولید شده و مدیریت این تولیدات به شدت تحت تاثیر انتخاب و بهینه سازی مرحله تغلیظ میانی بوده و بنابراین میزان هزینه در این مرحله محدوده وسیعی دارد.

شرکت عمران سالار سماء، آماده ارائه هر گونه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و اجرا در حوزه تکنولوژی های روز دنیا من جمله تصفیه آب به روش ZLD

( Zero Liqiud Dischage )  می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  سبد خرید