کربن اکتیو

کربن اکتیو

یک روش فیلتر که با استفاده از کربن اکتیو برای از بین بردن آلاینده ها از جمله کلر، بنزن، ترکیبات  THM، رادون و حتی فلزات سنگین  به کمک جذب سطحی انجام می شود فیلتر کربن نام دارد. کاربرد دیگر Activated carbon محافظت از غشاهای اسمز معکوس و رزین های تبادل یون می باشد که مانع از اکسیداسیون یا رسوب مواد آلی می شود. این نوع کربن رایج ترین روش در تصفیه آب است و علت دوست داشتنی بودن این روش ماهیت چندمنظوره آن است چرا که چیزی به آب تصفیه شده اضافه نمی کند.فیلتر کربن بهترین ماده در از بین بردن کلر، طعم، بو، رنگ و سایر ترکیبات آلی مختلف از مایع هستند.

کاربرد Activated carbon در تصفیه آب و فاضلاب:

  1. از بین بردن بو و مزه
  2. از بین بردن ترکیبات کلردار
  3. برای پیش تصفیه اسمز معکوس
  4. از بین بردن رنگ
  5. تصفیه آب های معدنی

Activated Carbon با ساختار مولکولی خاصی که دارد سطح تماس زیادی را با هر نوع ماده شیمیایی محلول ایجاد کرده و موجب جذب آن می شود .عمدتا دو نوع Activated carbon دانه ای یا GAC  و کربن اکتیو پودری یا PAC  وجود دارد. Activated carbon پودری به خاطر سطح تماس بیشتر با محلول نسبت به دیگری قدرت جذب بیشتری دارد.

راندمان فیلتر های کربن اکتیو به دو عامل بستگی دارد :

  1. میزان کربن
  2. زمان تماس محلول با کربن

    سبد خرید